Medya / Doğal Taş


"Doğal Yaşam Doğal Taş" Sempozyumu 29-30 Mart 2013

DOĞAL TAŞ MALZEMENİN KENT MOBİLYASI TASARIMINDA KULLANIMI

Araş. Gör. Bilge YARAREL | Haliç Üniversitesi

MOBİLYA TASARIMINDA DOĞAL TAŞIN YERİ

Yrd.Doç.Tülay Özdemir Canbolat | Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü
F. Yeşim GÜRANİ | Çukurova Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

YAŞAMIN İÇİNDE DOĞAL TAŞ

Elif SÖNMEZ | Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü
Funda KURAK AÇICI | Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

TAŞIN ÇAĞLARA UZANAN EVRENSEL YOLCULUĞU ÜZERİNE BİR ANALİZ

Arş.Gör.Elif ÖZDOĞLAR | Mimar Sinan Güzel Ssanatlar Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü

RÖNESANS KENTİNDE MİMARİ KİMLİĞİ BELİRLEYİCİ UNSUR OLARAK DOĞAL TAŞ KULLANIMI

Y. Doç. Dr. Nilüfer Sağlar Onay | İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MEKAN ÖLÇEĞİNDE DOĞAL TAŞ KULLANIMINDAKİ FARKLI

Yrd.Doç. Yeşim GÜRANİ | Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü
Yrd.Doç. Tülay CANBOLAT | Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü